ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 21  
390 หมู่ 4 ถนนหองคาย-บึงกาฬ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทร.042-414735
Fax=042414735


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


เว็บไซต์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม