ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มาตรการความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้รถรับ - ส่งนักเรียน
การประชุมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้รถรับ - ส่งนักเรียน 
       เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้เชิญผู้ที่มีหน้าที่ขับรถรับส่งเด็กนักเรียนให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย และขอความร่วมมือในการระวังป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆด้าน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,15:07   อ่าน 161 ครั้ง